Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Aleja Bosne Srebrene bb, 2. sprat-blok B,
71000 Sarajevo
Tel: ++ 387 33 560 030, Fax: 560 035

Dnevni redovi sjednica Upravnog i Nadzornog odbora KAPSA.

Datum
UO / NO
Opis
05.09.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 22. redovna sjednica
29.08.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 22. redovna sjednica
27.08.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 21. redovna sjednica
30.07.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 21. redovna sjednica
18.06.2019.g Upravni odbor Dnevni red, 20. redovna sjednica
17.06.2019.g Nadzorni odbor Dnevni red, 20. redovna sjednica