Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo
Ulica Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: ++ 387 33 560 030, Fax: 560 035

 

PRIVATIZACIJA DRŽAVNOG KAPITALA PREDUZEĆA SARAJEVSKOG KANTONA
UGOVORI ZA PRODAJU KAPITALA i JAVNA PONUDA DIONICA
PERIOD (1999. - 2019. GODINA)


ISTI IZVJEŠTAJ GRUPISAN PO GODINAMA I SORTIRAN PREMA
DATUMU POTPISIVANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA
(veličina fajla: 338 KB)


Kliknite iznad desnim dugmetom miša i izaberite
"Save Target As ..." da bi sačuvali dokument.