Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu


Javne nabavke od 01.01.2021.g - NOVI PORTAL UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KS

Javne nabavke do 31.12.2020.g - STARI REGISTAR ZAVODA ZA STATISTIKU KS