Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo


Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo (KAP Sarajevo) je specijalizovana organizacija Kantona Sarajevo koja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na privatizaciju.

U okviru svoje nadležnosti, KAP Sarajevo vrši naročito:

• organizovanje i podsticanje privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona Sarajevo;

• odobrava početne bilanse preduzeća u skladu sa metodologijom za pripremu preduzeća za privatizaciju;

• određivanje provođenja, organiziranja i nadziranja privatizacije preduzeća na teritoriji Kantona Sarajevo;

• zaključivanje ugovora o privatizaciji preduzeća putem prodaje preduzeća, leasinga i drugih metoda;

• organizovanje i podsticanje obrazovanja i stručnog usavršavanja iz oblasti privatizacije;

• pružanje savjetodavne pomoći preduzećima na teritoriji Kantona iz oblasti privatizacije;

• organizovanje i provođenje informativno-propagandne djelatnosti iz oblasti privatizacije;

• obavlja i druge poslove u vezi sa privatizacijom, utvrđene zakonom i drugim propisima.

Shodno obimu poslovanja, organizacijska šema KAP-e izgleda ovako:

- Upravni odbor
- Direktor
- Pomoćnici direktora
- Stručni saradnici
- Tehničko osoblje